За нас

Една история за половите различия tова е един интерактивен комикс, засягащ половите стереотипи и дискриминация, целящ да повиши информираността за това как те могат да повлияят отрицателно върху избора на образование и кариерното развитие на момичетата и жените, момчетата и мъжете. Специално разработен за тийнейджъри, инструментът съчетава интерактивно разказване на истории с викторини за неравенството между половете в ЕС. Целта е да се повиши информираността по темата, като ясно се посочи как може да се стигне до загуба на талант, разлики в заплащането на жените и мъжете и липса на баланс между личния и професионалния живот.

Една история за половите различия е част от проекта GET UP (Обучение по равнопоставеност на половете за преодоляване на дискриминационните практики в образователната система и на пазара на труда), който има за цел да разбие стереотипите при избора на образование и професионално развитие и да насърчи равенството между половете в образованието, обучението, професионалното ориентиране и на работното място. Проектът се фокусира върху прехода от образованието, обучението към пазара на труда, при който обикновено се наблюдава полова дискриминация и ограничени възможности за момичета.

Повече информация може да намерите на www.getupproject.eu

Искаш ли да задълбочиш въпроса? Изтегли образователния лист